Is je teamoverleg onvoldoende effectief of de sfeer gespannen?

Hoor je echte meningen pas achteraf?

En blijven teamprestaties achter?

MÉÉR UIT JOUW TEAM HALEN?

5 kenmerken van een team met toekomst:

TMT

PROGRAMMA’S

TMT florenren
TMT stress

Teamtijd is gouden tijd.

De schaarse momenten dat je met je hele team samenzit, leg je de basis voor je resultaat. Gezamenlijke focus, heldere afspraken, de juiste acties, commitment en motivatie, het begint hier.

Ik spreek veel leidinggevenden waarbij de praktijk anders loopt.

Kostbare teamtijd gaat op aan het uitvechten van meningsverschillen en details. ‘Onder water’ speelt van alles waar je geen grip op hebt. De gezamenlijkheid ontbreekt. En elkaar aanspreken of feedback geven ligt enorm gevoelig.

Dit zijn signalen dat de samenwerking aandacht vraagt. Dat teampotentieel nu onbenut blijft en er kansen liggen om dit te verzilveren.

Wil jij méér uit je team halen?

Neem contact op
TMT susan

“De potentie van een team is enorm.
Soms is er alleen een frisse wind
nodig om écht te floreren samen”

Susan Eggels

Meer over Susan

Ervaar jij spanning in je team? Of kan het team functioneren nog beter?
Met deze interventies leid jij je team naar betere samenwerking en resultaat.

Ervaar jij spanning in je team? Of kan het team functioneren nog beter?
Met deze interventies leid jij je team naar betere samenwerking en resultaat.

Download het e-book

7 INTERVENTIES VOOR EEN DIRECT BETERE TEAMPRESTATIE.

Boordevol praktische teamtools.
Inclusief welkomstcadeau.

TMT

75% van de cross-functionele
teams werken onder hun
potentieel volgens experts die
team-effectiviteit onderzoeken.

70% van de professionals die
werken in een team vinden hun
eigen team dysfunctioneel.