TEAMS MET TOEKOMST, Susan Eggels, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy en cookiebeleid.

We nemen privacy zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. We verkopen en/of verstrekken gegevens nooit aan derden. En vragen alleen de meest noodzakelijke gegevens.

We verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AGV) en de telecommunicatiewet.

CONTACTGEGEVENS

www.teamsmettoekomst.nl

Susan Eggels, Helvoirtseweg 55, 5261 CC Vught.

Kvk nummer: 17199727

Susan Eggels is de verwerker van je persoonsgegevens en te bereiken via susan@teamsmettoekomst.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Werkgever/bedrijfsnaam
 • Bankrekeningnummer in geval van afname van een betaalde dienst

WEBSITE

De inhoud van de website is door TEAMS MET TOEKOMST met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. De website van Teams Met Toekomst wordt beheerd door Inkfish. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze website kan TEAMS MET TOEKOMST gegevens van jou verwerken. Dit

kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via aanvraag en/of aanmeldformulieren, vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert TEAMS MET TOEKOMST jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens door Teams Met Toekomst beschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

TEAMS MET TOEKOMST en betrokkenen nemen de privacy van persoonsgegevens serieus. Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van informatie die is aangevraagd, voor het bevestigen van aanmeldingen, voor gratis en betaalde diensten en/of producten en voor relevante informatie in de vorm van o.a. nieuwsbrieven.

Daarnaast kunnen de gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van de dienstverlening.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor bepaalde doelen mogen worden verwerkt. TEAMS MET TOEKOMST gebruikt de door jouw verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen jou en TEAMS MET TOEKOMST en het afwikkelen van betalingsverkeer en het afleveren van de goederen;
 • Om je te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen de communicatie over TEAMS MET TOEKOMST (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven) en het kunnen uitvoeren van promotieactiviteiten waarvoor jij je altijd weer kunt afmelden;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering
  van de dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van deze website);
 • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude;
 • We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
  zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

DERDEN

Susan Eggels neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier

om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TEAMS MET TOEKOMST) tussen zit. Susan Eggels gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Autorespond voor het versturen van nieuwsbrieven met waardevolle tips, inspiratie en aanbiedingen en gratis producten;
 • WordPress website, dit is de etalage van het bedrijf;
 • ICloud om gegevens en bestanden op te slaan.

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. De werknemers van TEAMS MET TOEKOMST op zelfstandige basis zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Dit hebben we via wettelijke normen vastgelegd.

TEAMS MET TOEKOMST selecteert samenwerkingspartners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met zorg voor privacy. Dit Privacy Statement is echter niet van toepassing op websites van derden, ook niet als die via deze website via links kunnen worden bezocht. Neem voor verdere informatie altijd contact op met de betreffende derde partij of instelling.

Susan Eggels verstrekt uitsluitend je gegevens aan derden als het nodig is om aan de uitvoering met onze overeenkomst met jou te voldoen of als we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

AANPASSEN PERSOONSGEGEVENS / UITSCHRIJVEN ARTIKELEN

We bieden je de mogelijkheid om zelf jouw gegevens uit de e-maillijst te verwijderen. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je opvragen via susan@teamsmettoekomst.nl. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar susan@teamsmettoekomst.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Teams Met Toekomst zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Verder willen we je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons.

Susan Eggels bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Klantgegevens die geen betalingen hebben verricht (dit zijn persoonsgegevens zoals: adres, telefoonnummer en e-mailadres), zo lang de inschrijving actief is. Gegevens worden binnen 6 maanden na uitschrijving definitief verwijderd.
 • Klantgegevens van klanten die betalingen hebben verricht moeten 7 jaar bewaard blijven. Dit is een wettelijke verplichting.

COOKIES

Susan Eggels gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies.

SOCIAL MEDIA

Susan Eggels maakt gebruik van social media om je op de hoogte te houden van de nieuwste trends en producten, een kijkje achter de schermen te geven en informatie met je te delen. Je kan ons volgen op LinkedIn.
Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit TEAMS MET TOEKOMST verbonden. Je gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform.

TEAMS MET TOEKOMST maakt gebruikt van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. We tonen je advertenties op basis van de gegevens die het social media platform met jouw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat je ons volgt, je interesses of dat je in een bepaalde regio woont. Welke gegevens social media platforms van jou verzamelen, heeft TEAMS MET TOEKOMST geen invloed op.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Susan Eggels neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder versleuteling via een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau

dat past bij de gegevens die wij verwerken. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met susan@teamsmettoekomst.nl.

VERANDERINGEN

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Laatste aanpassing: 05 december 2018