lastige in je team?

3 vragen waarmee je een moeilijke discussie
in goede banen leidt.

Verdeeldheid of weerstand
Soms zit je er opeens middenin: een lastige discussie waarbij mensen langs elkaar heen praten, de voors, tegens en ja-maren je om de oren vliegen.

De tijd tikt, maar de gezamenlijkheid lijkt nog ver te zoeken. Aan jou als leidinggevende de taak om dit onderwerp goed af te ronden en je team door te loodsen naar het volgende agendapunt. Daarbij wil je voorkomen dat deze sfeer van verdeeldheid de rest van het overleg doorwerkt.

Hoe stuur je bij? Hoe leid je zo’n moeilijke discussie in goede banen?
Wellicht heb je eerder tijdens het gesprek zelf ook een aantal stevige argumenten ingebracht en hiermee (onbewust) bijgedragen aan de dynamiek. Grijp nu in door zelf ‘uit de discussie’ te stappen en in plaats daarvan 100% de rol van procesbegeleider te pakken. Je geeft dit gesprek een positieve draai door het stellen van 3 vragen, waarbij je alle antwoorden uit je team laat komen:

  1. Wat willen we bereiken? En waarom is dit (besluit, resultaat, etc) belangrijk voor ons als team of afdeling?In het midden van een stormachtige discussie waarbij de meningen en (tegen)-argumenten elkaar snel opvolgen, verliezen mensen vaak ongemerkt de grote lijn en het gemeenschappelijke doel uit het oog. Hierdoor lijkt de verdeeldheid vaak groter dan hij daadwerkelijk is. Deze vraag brengt iedereen weer even terug naar waar het eigenlijk om te doen is en laat mensen de verbinding voelen met het gezamenlijk doel of met het teambelang.
  2. Waar zijn we het wél over eens? Waarover nog niet?Met deze vragen breng je structuur en overzicht. Je vraagt je teamleden om samen te vatten wat er tot dusver gezegd is en jij legt dit goed zichtbaar op een whiteboard of flap vast. Maak onderscheid tussen waar je het wél met elkaar over eens bent en waar (nog) niet. Zo maak je tastbaar wat je vandaag bereikt hebt samen.Ook je collega’s vinden dit een pittige en wellicht moeizame discussie. De meeste mensen vinden strijd ongemakkelijk. Het helpt hen om stil te staan bij wat het gesprek tot nu toe opgeleverd heeft.Voordat je verder gaat, toets je nog een keer expliciet of alles wat besproken is op de flap staat en of er nog aanvullingen zijn. Die noteer je. Je vraagt eventueel wat iemand precies bedoelt, maar gaat niet opnieuw in discussie (benoem dit indien nodig). Door te zien dat elk punt genoteerd wordt, gaat je team zich meer gehoord voelen. Vaak helpt dat alleen al om deel van de weestand te doen verdwijnen. Nodig vooral de stillere teamleden, de observeerders en luisteraars uit om hun inbreng te doen. Dit zijn vaak ook goede samenvatters.
  3. Hoe gaan we (volgende keer) vanaf hier verder? Wat is er nodig?Laat het team een voorstel doen. Spreek samen concrete stappen af (procedure) voor het vervolg. Je hebt nu een belangrijke mijlpaal bereikt, want als je het eens bent over de procedure, vind je elkaar veel makkelijker op de inhoud.Vraag aan iedereen expliciet commitment voor de afgesproken stappen. Blijft er nog een collega in de ‘tegenstand’ hangen, dan vraag je letterlijk of hij/zij zich nu alleen voor wat betreft de procedure kan aansluiten bij de meerderheid? Beweegt iemand echt niet mee, investeer dan op korte termijn in een persoonlijk gesprek en onderzoek waar de weerstand vandaan komt.
    Jouw uitdaging is hier dus vooral uit de inhoud en overtuiging te blijven. Stel alleen vragen, laat de antwoorden uit je team komen. Luisteren, Samenvatten, Doorvragen is de vaardigheid waarmee je deze discussie in goede banen leidt. Je gaat merken dat de storm gaat liggen.

Kans
Tot slot ligt hier een mooie kans om je team te erkennen voor het harde werk dat soms nodig is om tot een gezamenlijk standpunt of besluit te komen. Jullie hebben vandaag een goed begin gemaakt. Zo sluit je dit onderwerp positief af en na een 5 minuten-pauze is iedereen weer fris voor het volgende agendapunt.

Wil je dat ik eens vrijblijvend met je meedenk over een specifieke uitdaging in je team en/of kansen om ook online samen méér te bereiken? Je kunt hieronder vrijblijvend een Doorbraak-in-je-team-gesprek met mij inplannen.

Plan gesprek in