werkstress van je team

Wake-up call: zo manage je werkstress in jouw team

De druk op je team neemt toe. Zo ook het stressniveau.
Langzaam kom je op een punt dat de rek eruit is. Wat doe je dan als teamleider? Bas, leidinggevende in een hightech organisatie worstelde hier ook mee. Hij werkt in een omgeving waar praten over stress als “soft gedoe” wordt gezien, waar de cultuur is: tanden op elkaar en doorgaan. Sommige specialisten in zijn team liepen echt op hun tenen, dat zag Bas. Maar als hij ernaar informeerde, ging het ‘goed’. Ondertussen holde de sfeer in het team achteruit, werd het steeds lastiger deadlines te halen doordat er fouten in het werk slopen en speelde er communicatiemisverstanden.

Stressmanagement op de agenda.
Bas nam deel aan de incompany workshop ‘Grip op Stress in je Team’en koppelde aan mij terug: “De workshop was voor mij een wake-up call. Ik heb mijn voorgenomen actie opgepakt en het onderwerp Stressmanagement op de agenda gezet in het eerstvolgende teamoverleg. Ik moet zeggen: dit werd erg gewaardeerd. We hebben voor het eerst open ervaringen uitgewisseld. Het heeft de onderlinge band goed gedaan. En met een collega in de gevarenzone heb ik concrete afspraken gemaakt om de werkdruk voor hem hanteerbaar te houden. Collega’s boden aan bij te springen. Ik kon de opluchting bij hem merken.”

Zo’n bericht geeft mijn dag een gouden randje.
In tegenstelling tot (een greep uit) de cijfers:
• Gemiddeld 1 op de 3 ziekmeldingen is werkstress gerelateerd.
• 25% van de professionals durft stress niet bespreekbaar te maken met zijn leidinggevende (uit angst voor consequenties).
• 1,3 miljoen medewerkers vindt dat management geen aandacht heeft voor stress op het werk.
• De directe productiviteitsdaling als gevolg van stress en burn-out: 35%.Tel daar de indirecte bij op.
• Gemiddeld aantal ziektedagen per burn-out: 224 dagen.

Hoe is dat in jouw team? Zie jij het verzuim ook stijgen?
Loop jij net als Bas tegen een dichte deur als je het gesprek aangaat met het teamlid waar je je zorgen over maakt? neemt het aantal fouten of nemen de onderlinge irritaties toe, waardoor de productiviteit daalt en de werkdruk oploopt? Lijkt het soms alsof je een negatieve spiraal terecht komt en weet je niet hoe die te doorbreken? Dan is het tijd voor actie.

Waardoor is het Bas nu wel gelukt om het onderwerp Werkstress bespreekbaar te maken in zijn team?
Drie tips die jij ook morgen kunt toepassen.

1. Neem drempels weg
Bas is zelf over een drempel gegaan door de workshop. Eerst voelde hij zich bezwaard en dacht ‘ik moet mijn zorg bij mijn collega aankaarten, maar dat vindt hij vast vervelend, dus pols ik wel een keer snel in de wandelgangen.’ Met als gevolg dat Bas waarschijnlijk onbewust bij zijn collega heeft getriggered ‘ik wil mijn leidinggevende niet tot last zijn’ en hij ontwijkende antwoorden kreeg. Door er nu een collectief agendapunt van te maken en bewust tijd voor reserveren, heeft hij laten zien dat hij dit onderwerp echt belangrijk vindt. Zo wordt het geen ‘tussen-neus-en-lippen-door’ gesprek of ‘soft gedoe’. Hiermee heeft hij de drempel voor al zijn teamleden verlaagd om in meer rust en openheid over het onderwerp te spreken.

2. Kies een positieve insteek en creëer veiligheid
Bas heeft als insteek gekozen dat werkstress oké is en dat het erom gaat stress voor je te laten werken. Zo heeft hij de negatieve lading van het onderwerp gehaald. Aan de hand van een vraag die nieuwsgierigheid prikkelde: ‘Hoe manage jij (werk)stress?’heeft hij het gesprek op gang gebracht, niemand onder druk gezet en iedereen de ruimte gegeven om zijn inbreng te doen. Door vooraf met elkaar af te spreken dat alles wat we hier delen, hier blijft, is er voldoende vertrouwen voor een open gesprek ontstaan, waarbij het uitwisselen van ervaringen en leren van elkaar mogelijk was.

3. Gebruik de kracht van de groep
Door te benadrukken dat het een teamvraagstuk is en niet te focussen op één persoon, heeft hij Stressmanagement tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid gemaakt. Daarbij heeft Bas gebruik gemaakt van de ervaringen van het hele team. Toen een teamlid zich open en kwetsbaar opstelde (hier kun je als leidinggevende het voortouw in nemen), volgde de rest vanzelf. Er ontstond herkenning (oh, ben ik niet de enige die hiermee worstelt) en verbinding. Teamleden toonden begrip voor elkaar en boden elkaar hulp aan.

Vind je dit interessant en wil je werkstress ook aanpakken in jouw team?
Met de incompany workshop ‘Stressmanagement voor teams’ maak ik werkstress op een positieve en laagdrempelige manier met jouw hele team of afdeling bespreekbaar. Resultaat: je teamleden zijn zich bewust van stress-signalen en de urgentie van stressmanagement. Ze gaan binnen twee uur met nieuwe inzichten, een persoonlijk stressmanagementplan en een voorraad nieuwe energie weer aan het werk. Bovendien zijn ze mooie gesprekken met collega’s en een teamervaring rijker.

Lees meer over de workshop of informeer naar de mogelijkheden via susan@teamsmettoekomst.nl of bel 06- 284 21 728