CHECK JE BLINDE VLEK
en creëer meer openheid, onderling vertrouwen en verbinding in je team.

Speelt dit in jouw team?

Dit zijn belangrijke signalen dat je team onder spanning staat en stress en verzuim verder oplopen. Dit ‘waait’ niet vanzelf over en vraagt om een constructief gesprek met je mensen.

Een gesprek waarin iedereen zich durft uit te spreken, je samen de lucht klaart en je tot een gezamenlijk plan van aanpak of oplossing komt waar je team achter staat.

Zo’n gesprek valt of staat met de mate van openheid en het onderlinge vertrouwen die je mensen ervaren. Oftewel: de sociale veiligheid. En als leidinggevende heb jij hierin een sleutelrol.

Hoe staat het met de sociale veiligheid binnen jouw team?
En hoe draag jij (on)bewust bij aan een sfeer van openheid en vertrouwen?

 

Ontdek jouw blinde vlek met de CHECKLIST 30 BLINDE VLEKKEN.

Krijg hiermee de sleutels in handen waarmee jij meer onderling vertrouwen en openheid in je team creëert en
wél tot een constructief gesprek komt over stress, verzuim en andere hete hangijzers.