online aangehaakt houden

Steeds dezelfde mensen aan het woord in je online overleg.
Zo los je het op.

Tijdens een digitaal overleg zijn het vaak de makkelijke praters die als eerste het woord nemen. Degenen die hun mening snel paraat hebben en graag hun stem laten horen. Door de online beperkingen en de volle agenda’s, is het dan ook niet vreemd als je op het einde van een online overleg sommige collega’s nauwelijks gehoord hebt. Als je geen clue hebt hoe de stillere teamleden erin staan. Niet zeker weet of ze überhaupt nog aangehaakt zijn. En dat voelt niet goed.

Hoe zorg je ervoor dat ook de stilleren hun stem laten horen in een online overleg? Zonder dat het gekunsteld of confronterend wordt. Het is een vaak gestelde vraag tijdens mijn Online Masterclass ‘Online Verbinden en Soepel Samenwerken’.

Het liefst wil je immers een teamoverleg waarbij iedereen actief meedoet en je de betrokkenheid en verbinding van het scherm voelt spatten! Met een open sfeer waardoor de ideeën, vragen, twijfels of zorgen op tafel komen, op het moment dat het ertoe doet. Waarin elk teamlid ondanks de afstand zijn zegje durft te doen en iedereen écht naar elkaar luistert. Dit voor elkaar krijgen is normaal gesproken al een hele kunst. Laat staan online.

Bovenstaande vraag lijkt dan ook voor de hand liggend. Alleen: hij is eigenlijk niet relevant. Een ‘onevenredige’ inbreng in het team is immers niet alleen een probleem dat de stilleren aangaat. Elk individueel teamlid heeft een even groot aandeel in het reilen en zeilen van de interactie in het team. De vraag: ”Hoe zorg ik ervoor dat de praters anderen meer ruimte geven?” is hier net zo legitiem.

Want zodra een van de praters ‘de vloer’ pakt, is het ‘teampatroon’ getriggerd. Dan kun jij al voorspellen welke collega hierop aanhaakt. En voel je op je sokken aan, wie er zo dadelijk fel tegen in gaat. Wie afwachtend luistert en als er nog tijd is, voorzichtig zijn (kritische) mening formuleert. En welke collega denkt: “Daar gaan we weer” en onbewust een tikkie afstand neemt of met een zucht afhaakt. Het zijn vaste patronen in je team, die ook in face-to-face meetings speelden.

Iedereen aangehaakt houden betekent: zicht houden op dit soort dynamieken in je team. Daarnaast vraagt het dat jij als leidinggevende nadenkt over hoe je meer gelijkwaardigheid in het online gesprek brengt, zodat je wel álle stemmen hoort. Het vraagt dat je naast je focus op de inhoud, de leiding over het proces pakt. Dat je duidelijkheid creëert, positieve interactie op gang brengt en intervenieert als het nodig is.

Liever nog: dat niet alleen jij je hier verantwoordelijk voor voelt. Maar dat élk teamlid zich zelf bewust is van zijn impact en eigenaarschap pakt voor zijn gedrag. Voor de een betekent dat: op de tong bijten of eerst een vraag stellen alvorens te reageren. Voor de ander: wat meer ruimte pakken en je eens als eerste uitspreken, zonder je druk te maken om wat anderen daarvan vinden.

Wat je als leidinggevende wilt is dat je team zelf eigenaarschap neemt over de onderlinge interactie. Dat je team niet steeds naar jou kijkt als de communicatie niet lekker loopt. Maar dat teamleden oog voor elkaar hebben en die afdwalende of stille collega er zelf bij trekken. Of die mondige collega een seintje krijgt om even pas op de plaats te maken. Zodat je alle stemmen hoort en iedereen positief terugkijkt op het teamoverleg. En ondanks het scherm elk teamlid het gevoel heeft als één team voor jullie doel te gaan.

Is online verbinding in jouw team een aandachtspunt? Verlang je naar een team dat zelf meer eigenaarschap pakt over de interactie?

Hoe je dat voor elkaar krijgt, daar gaan we dieper op in tijdens de Online Masterclass ‘Online Verbinden en Soepel Samenwerken’. Ontdek:

  • Hoe je een open teamgesprek op gang brengt, waarbij iedereen actief meedoet.
  • Wat je kunt doen om zelf structureel meer grip op de verbinding en online samenwerking in je team krijgt.

Ik geef deze (gratis) én waardevolle Masterclass regelmatig. Je vindt hier de eerstvolgende datum. Leuk om je dan online te treffen!